1.                Cine suntem noi

S.C. JUST MOB FURNITURE S.R.L.  este o companie ce furnizează solutii  pentru amenajarea unui birou modern, stilat si multifunctional .  Sediul nostru social este situat in   București, Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 21, Bloc 4, Scara C, etaj 5 și ne puteți găsi la depozitul nostru din  sat Caldararu, com. Cernica, Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 7, jud. Ilfov,  Bucure ș ti .

Suntem înregistrați la  Oficiul  Registrul ui  Comer ț ului sub nr. J 40 / 20135 /20 17 ș i avem codul unic de identificare RO 38571322 .

 

Datele noastre de contact sunt:

E-mail:  info@foxoffice.ro

Tel: +40 759 77 5555

 

2.                Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

JUST MOB FURNITURE S.R.L. , în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale. 

Datele cu caracter personal sunt:

·                 Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

·                 Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

·                 Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

·                 Exacte și actualizate în termen;

·                 Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

·                 Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

3.                Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În cazul candidaților la posturile disponibile la nivelul companiei, prelucrăm datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar prin intermediul CV-ului transmis: nume, prenume, data nașterii, experiența profesională, abilități, hobby-uri.  Nu solicităm și nu colectăm în mod intenționat categorii speciale de date cu caracter personal. În situația în care un CV conține astfel de date (cu titlu de exemplu CNP, date care indică originea rasială sau etnică, opinii politice, religioase), ni se acordă în mod expres consimțământul de a stoca astfel de informații.

În contextul furnizării serviciilor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, funcție, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon. 

Clienților noștri le dăm posibilitatea de a-și crea un cont pe pagina noastră de prezentare www.foxoffice.ro. În acest scop colectăm numele și adresa de e-mail. Pentru finalizarea comenzilor vom prelucra și numărul de telefon, respectiv adresa de livrare.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie.

 

4.                Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil, sau pentru atingerea interesului legitim al societății.

 

5.                Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stucate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

 

6.                Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

·                  furnizorilor de servicii de curierat;

·                  furnizorilor de servicii de plată/bancare;

·                  furnizorilor de servicii de marketing;

·                  furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

7.                Măsuri de protecție și garanții

JUST MOB FURNITURE S.R.L.  implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utili zăm  metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. 

 

8.                Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către RGPD:

·                 Dreptul de acces; 

·                 Dreptul de rectificare; 

·                 Dreptul la ștergere;

·                 Dreptul la restricționarea prelucrării;

·                 Dreptul la portabilitate;

·                 Dreptul la opoziție a prelucrării;

·                 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

·                 Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

 

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa info@foxoffice.ro, prin poștă sau curier la adresa Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 21, Bloc 4, Scara C, etaj 5, București.